قابل توجه دانشجویان گرامی 96/10/24

با توجه به تک منویی شدن غذاها تا تاریخ 20/11/96 دانشجویان دقت لازم را به تاریخ غذاها و سالنها داشته باشند

با تشکر اداره تغذیه

کد کاربری جهت ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.

قابل توجه دانشجویان جدید الورود:  جهت رزرو غذا لازم نیست که کارت تغذیه خود را دریافت کرده باشید، ولی باید قبل از حضور در دانشگاه اقدام به رزرو غذا نمایید.

راهنمایی رزرو و افزایش اعتبار در سیستم اتوماسیون تغذیه    http://yon.ir/dy6kY

 

زمان رزرو : 52 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

زمان لغو: 24 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

ساعت توزیع صبحانه و شام : 18: الی 19:45

ساعت توزیع ناهار: 11:30 الی 13:45

ساعت توزیع صبحانه طرح تاک: 7:30 الی 10

ساعت توزیع ناهار طرح تاک: 11:30 الی 15

ساعت توزیع شام طرح تاک: 17: الی 18:30

نحوه محاسبه جریمه غذایی نخورده در ماه : اگر دانشجو در هر ماه دو مورد غذایی نخورده داشته باشد جریمه اعمال نمی شود ولی اگر بیشتر از 2 مورد باشد . برای بیشتر از دو مورد در هفته اول ماه بعد جریمه اعمال می گردد.